Gensyn Grønnedal 2023

På generalforsamlingen 2021 blev der givet udtryk for et stort ønske om endnu en Gensynsrejse til Grønnedal.
Der planlægges derfor tentativt på en Gensynsrejse til Grønnedal til august 2023 med en længde på 15 dage (3. – 17. august).
Udgangspunktet for Gensynsrejsen er de samme som for Gensynsrejsen i 2019. Læs mere her.
Inden rejsen kan blive en realitet, er der mange forhold, som skal afklares. Disse er primært tilladelse til at tage ophold og indkvartering i Grønnedal samt transport Arsuk/Grønnedal/Arsuk.

Vigtig læsning

Gensynsrejse 2023 er ikke en pakkerejse.
Det er en privat individuel rejse, hvor jeg sørger for indkvartering, sejladser, udflugter m.m. Dette sættes sammen til en rejse.
Der vil være en ramme for rejsen, og hertil vil man kunne tilkøbe ekstra udflugter.
I tilfælde af aflysninger, uheld, forsinkelser m.v. vil I selv (eller jeres forsikringer) være ansvarlig for at dække de eventuelle ekstra udgifter.
Der vil ikke kunne gøres krav gældende over for rejsearrangør i forbindelse med disse forhold.
Jeg vil kunne fremskaffe dokumentation for afholdte udgifter.

Ved indkvartering vil prisen være baseret på dobbeltværelse. Er man tilmeldt som enkeltrejsende, vil man blive sat sammen med en anden rejsedeltager af samme køn.
I Narsarsuaq, Narsaq og Qeqertaq indkvarteres på hotel/vandrehjemslignende forhold. I Grønnedal indkvarteres vi i Gymnastiksal. Sovepose og kogegrej medbringes, ligesom vi vil være ansvarlig, for at medbringe al forplejning m.m. i forbindelse med opholdet.
Sidste frist for at blive skrevet på interesselisten er d. 31. august 2022.

Deltagere

Alle medlemmer kan tilmelde sig Gensynsrejsen 2023 og medtage ægtefælle eller et familiemedlem på rejsen. Herudover skal man være i nogenlunde god fysisk form. Det betyder, at man er i stand til at vandre i lettere kuperet fjeldterræn, at man kan selv er i stand til at komme i og af både med overlevelsesdragt.
Medlemmer, som ikke tidligere har deltaget i Gensynsrejser til Grønnedal, vil blive prioriteret. Der kan maksimalt deltage 20-22 personer. Ved overbooking, vil først til mølle princippet gælde.
Rejselederen har dog mulighed for at afvige dette pincip.

Deltagerlisten

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig

Alle, som har tilmeldt sig interesselisten, og som er prioriteret deltagelse, har modtaget mail, om bekræftelse på deltagelse i Gensynsrejsen.
Såfremt der er afbud, vil interesserede blive kontaktet

Deltagerliste:
John Grusgaard
Trine Grusgaard
Stephan Christensen
Peter S. Larsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

- og få de seneste nyheder

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top